Mehteran Danışma Hattı: 0507 698 92 43 AlmancaİngilizceTürkçe

Mehteran Takımın da Bilmeniz Gerekenler

Mehter Marşları: CEDDİN DEDEN Ceddin deden, neslin baban Hep kahraman Türk milleti Orduların, pekçok zaman Vermiştiler dünyaya şan

Mehter Marşları:CEDDİN DEDENCeddin deden, neslin babanHep kahraman Türk milleti

Orduların, pekçok zaman

Vermiştiler dünyaya şan.Türk milleti, Türk milleti

Aşk ile sev milliyeti

Kahret vatan düşmanını

Çeksin o mel’un zilleti.

İsmail Hakkı BeyARTAR CİHATLA ŞANIMIZArtar cihadla şanımız

Fahr-i Resûl sultanımız

Şer-i bize insanı Hak

Uğrunda aksın kanımız.Osmanlıyız, Osmanlıyız

Ünvanlı, namlı, şanlıyız

Allah deyu harb ederiz

Var nusrete imanımız.

İsmail Hakkı Bey 26 AĞUSTOS MARŞIŞu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi,

Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi,

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın,

Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın...

BUNA ER MEYDANI DERLERBuna er meydanı derler

Bunda söz olmaz yandım aman aman

Çifte yürekli erkekler

Şahım gelir bu yane yandım aman aman.Ele bele dine imânım

İhanet olmaz yandım aman aman

Okurlar fermânı imanım

Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.

 Kemal ALTINKAYA  İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞİhtiyatlar silah silah çatmış

Ah yolun üstüne hey aman aman

Nazlı yarim geli geli vermiş

Sol dizin üstüne adaş aman amanGözün yaşı durmaz akar

Gülyüzün üstüne hey aman aman

Şimden sonra haram haram olsun

Bu yerler bana adaş aman aman.

Kemal ALTINKAYA DEVLET MARŞIAskerlerin hâzır silah

Kuvvetlenir sûlh u salâh

Devlet bulur feyz ü felah

Meşhur olur bu istilâh.Askerlerin kişver-küşâ

Sultan Azizi sen çok yaşa.Orduların etse sefer

Yol gösterir avn ü zafer

Mansûr olur her bir nefer

Düşman kalır bî-tâb-fer.

Fethi SAZÇALANESKİ MALAZGİRT MARŞIBir Cuma sabahı, Allah’a karşı

Malazgirt’te ellidörtbin er

Ellidörtbin er, ellidörtbin er

Söylemişler en güzel marşı.Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber. ESKİ ORDU MARŞIEy şanlı ordu,ey şanlı asker

Haydi gazanfer, umman-ı safter

Bir elde kalkan, bir elde hançer

Serhadde doğru ey şanlı asker.Deryada olsa herşey muzaffer

Dillerde tekbir, Allahü ekberAllahü ekber, Allahü ekber

Ordumuz olsun daim muzaffer.

İsmail Hakkı Bey EY GAZİLEREy gaziler yol göründü

Yine garip serime

Dağlar taşlar dayanamaz

Benim ah u zârıma.Dün gece yâr hanesinde

Yastıcağım taş idi

Altım toprak; üstüm yaprak

Yine gönlüm hoş idi.

Yavuz Sultan SelimESTERGON KALESİEstergon Kâl’ası bre dilber aman

Su başı durak aman

Kemirir gönlümü bre dilber aman

Bir sinsi firak.Gönül yar peşinde bre dilber aman

Yar ondan ırak aman

Akam Tuna akma bre şahin aman

Ben bir dertliyim.Yar peşinden amanda gezer

Koşar yandım kara bahtlıyım.

Kemal ALTINKAYAFETİH MARŞIYürekler kabarık gözlerde damla,

Mehteri saygıyla dur da selamla,

Bir huşu içinde dinle gülbankı,

Sesleniyor tarih bu ses o yankı.Sen böyle yürürken tuğla sancakla,

Türk'ün savaşları geliyor akla...Asırlar boyunca çınladı serhat,

Doğudan batıya Yemen Belgrat,

Duyarak bakışan gözler görüyor,

Fatih Topkapı'dan şehre giriyor.Sen böyle yürürken tuğla sancakla,

Türk'ün savaşları geliyor akla...GENÇ OSMANOf of Genç Osman dediğin bir küçük uşak

Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.Aman Askerin içinde birinci uşak

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan

Bağdat’ın içime girilmez yastan of of.Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan 

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

Kayıkçı Kul MustafaMALAZGİRT MARŞIAylardan ağustos, günlerden cuma 

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a 

Öztürkler ordusu geçti hucumaYeni bir şevk ile gürledi gökler 

Ya Allah...Bismillah... AllahüekberGÜL YÜZÜNDE GÖRELİGülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül

Kara sevdâya yeler bî-ser-ü bî-pây gönül

Dimedimmi sana dolan mânâ hây gönül.Vây gönül,vây bu gönül, vây gönül ey vây gönül

Yar yeleleli, dost yeleleli,yeleli ya lâ yaleli dostBizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim

Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim

Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim.

Münir Nureddin Selçuk KIRIMDAN GELİRİMKırım’dan gelir gelirim

Adım da Sinan’dır hey aman 

Kılıncımın suyu yar suyu

Kandır da dumandır heyKırım’dan gelir gelirim

Atım da araptır hey aman

Gizlenme Nemçe rü Nemçe rû

Sinan da buradadır hey

Meydan da burdadır hey.MEHTER MARŞIGâfil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegâyı

Meydân-ı celâdetteki envâr-ı sefâyı

Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca

Titretti yine rûy-ı zemin, arş-ı semâyı.Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan

Kur’an’da vaadediyor Hazret-iYezdan.MEHTER VURUYORMehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı

Andık yine, Fatih’le, Süleyman’ı, Murad’ı.Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer

Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu

Fethin, Mohaç’ın, Niğbolu’nun haşmetidir bu.Gülbank çekelim cûş ile Allah diye her an

Kur'an'da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdan.

 Faruk GÜRTUNCAORDUNUN DUASIYılmam ölümden yaradan askerim

Orduma gazi dedi Peygamberim.Bir dileğim var ölürüm isterim

Yurduma tek düşman ayak basmasınAmin desin hep birden yiğitler

Allahü ekber gökten şehitler.Amin amin amin Allahü ekber

Amin amin amin Allahü ekber Mehmet Akif ERSOYPLEVNE MARŞITuna nehri akmam diyor

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük Osman Paşa 

Pilevne’den çıkmam diyor.Düşman Tunayı atladı

Karakolları yokladı

Osman Paşa’nın kolunda

Beşbin top birden patladı SANCAK MARŞIErtuğrul’un ocağında uyandın

Şehitlerin kanlarıyla boyandın

Nice düşman kâl’asına uzandın

Sana selam ey şanlı Osmanlı sancağıÇırpınarak dalgalanır kanadın

Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı

Gölgende can vermek ister evlâdın

Sana selam ey şanlı Osmanlı sancağı

İzzettin Bey SİVASTOPOL MARŞISivastopol önünde yatar gemiler,

Atar da nizam topunu, yerle gök inler.

Yardımcıdır bize kırklar yediler,

Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler,

Aman da kaptan paşa emir ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...Sivastopol önünde yıkık minare,

Düşman dedikleri gelmez imane,

Erenler geliyor bize imdade,

Aman da kaptan paşa emir ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...Sivastopol önünde musalla taşı,

Sırma kılıç kuşanmış Arap Binbaşı.

Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi,

Aman da kaptan paşa izin ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size... TARİHİ ÇEVİRTarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,

Delmiş Romanın kalbini mızrak gibi hunlar,

Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler,

Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...Dünya atının nalları altında ezildi,

Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,

Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...YELKENLER BİÇİLECEKYelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çektirilecek.Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasınDelikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın

Arif Nihat ASYAYİNE DE ŞAHLANIYORYine de şahlanıyor aman

Kolbaşının yandım da kır atı

Görünüyor yandım aman

Bize serhad yolları.Davullar çalınsın aman

Aman da ceng-i cengide harbiyi

Görünüyor yandım aman 

Bize sefer yolları.Gâhi sefer olur aman

Aman da sefer sefer de eyleriz

Hazan erişince aman 

Bahar güzel severiz.Gülyüzlü yari de aman 

Aman da hile ile de sezeriz

Sefersiz olamaz aman

Aman er evladları. Kemal ALTINKAYAMEHTERANDA BAZI KOMUTLAR VE MALZEMELERİN ANLAMLARIKONSER = NEVBETİDİKKAT = HEY HEYSAFTA TOPLAN = SAF NİZAMINIYÜRÜYÜŞ KOLU = YÜRÜYÜŞ NİZAMINIUYGUN ADIM = YAKŞİ KADEMİMARŞ = HAYDİ, YA ALLAHKONSER DÜZENİ = NEVBET NİZAMINIDEVLET = KIRMIZI SANCAKİSLAMİYET = YEŞİL SANCAKADALET VE BATI = BEYAZ SANCAKTUĞLAR = BEYLİKLERİMEHTERAN BÖLÜK KOMUTANI (EMİR-İ ÂLEM BAŞLIĞI) = ÜSKÜFBELİNDE BAĞLADIĞI KUŞAĞA = SİLAHLIKSANCAKTAR VE TUĞCU BAŞLIĞI = BÖRKSANCAKTAR VE TUĞCU YELEĞİ = KARTAL KANADISANCAKTAR VE TUĞCU GÖMLEĞİ = MİNTANBÜTÜN MEHTERANIN PANTOLONU = ŞALVARÇEVGANI VE SAZ EKİBİ BAŞLIĞI = KAVUKİÇİNE GİYDİKLERİ ENTARİ = ÜÇETEKÜZERLERİNE GİYDİKLERİ = CÜBBEBÜTÜN MEHTERAN AYAKKABISI = YEMENİBÜTÜN MEHTERANIN BELİNE SARDIĞI = KUŞAKHALKALARDAN ELBİSE GİYENE = MUHAFIZ-ZIRHLIBAŞINA GİYDİĞİNE = MİHFEROMUZUNA TAKTIĞI TEPSİMSİ YUVARLAĞA = KALKANMEHTER BAŞININ KONSERİ İDARE SOPASINA = ASAKABA ZURNA = ZURNAYBORU -TROMPET = BURGAY-NEFİRNAKKARE = ÇİFTENARA-KOSADUMBULZİL = CENG-SANC-ZENÇDAVUL = TABIL-TIVILKÖS = KUS-KÖBÜRGE-KÜVRÜĞMEHTERAN BÖLÜK KOMUTANI = EMİR-İ ÂLEMKONSER MUSİKİ ŞEFİ = MEHTERAN BAŞIÇEVGENLERE = ÇEVGANİDiğer haberler