Mehteran Danışma Hattı: 0507 698 92 43 AlmancaİngilizceTürkçe

Mehteran Takımın da Bilmeniz Gerekenler

Mehter Marşları: CEDDİN DEDEN Ceddin deden, neslin baban Hep kahraman Türk milleti Orduların, pekçok zaman Vermiştiler dünyaya şan

Mehter Marşları:



CEDDİN DEDEN



Ceddin deden, neslin baban



Hep kahraman Türk milleti

Orduların, pekçok zaman

Vermiştiler dünyaya şan.



Türk milleti, Türk milleti

Aşk ile sev milliyeti

Kahret vatan düşmanını

Çeksin o mel’un zilleti.

İsmail Hakkı Bey



ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ



Artar cihadla şanımız

Fahr-i Resûl sultanımız

Şer-i bize insanı Hak

Uğrunda aksın kanımız.



Osmanlıyız, Osmanlıyız

Ünvanlı, namlı, şanlıyız

Allah deyu harb ederiz

Var nusrete imanımız.

İsmail Hakkı Bey



 26 AĞUSTOS MARŞI



Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi,

Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi,

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın,

Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın...





BUNA ER MEYDANI DERLER



Buna er meydanı derler

Bunda söz olmaz yandım aman aman

Çifte yürekli erkekler

Şahım gelir bu yane yandım aman aman.



Ele bele dine imânım

İhanet olmaz yandım aman aman

Okurlar fermânı imanım

Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.

 Kemal ALTINKAYA



  İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ



İhtiyatlar silah silah çatmış

Ah yolun üstüne hey aman aman

Nazlı yarim geli geli vermiş

Sol dizin üstüne adaş aman aman



Gözün yaşı durmaz akar

Gülyüzün üstüne hey aman aman

Şimden sonra haram haram olsun

Bu yerler bana adaş aman aman.

Kemal ALTINKAYA



 DEVLET MARŞI



Askerlerin hâzır silah

Kuvvetlenir sûlh u salâh

Devlet bulur feyz ü felah

Meşhur olur bu istilâh.



Askerlerin kişver-küşâ

Sultan Azizi sen çok yaşa.



Orduların etse sefer

Yol gösterir avn ü zafer

Mansûr olur her bir nefer

Düşman kalır bî-tâb-fer.

Fethi SAZÇALAN



ESKİ MALAZGİRT MARŞI



Bir Cuma sabahı, Allah’a karşı

Malazgirt’te ellidörtbin er

Ellidörtbin er, ellidörtbin er

Söylemişler en güzel marşı.



Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber.



 ESKİ ORDU MARŞI



Ey şanlı ordu,ey şanlı asker

Haydi gazanfer, umman-ı safter

Bir elde kalkan, bir elde hançer

Serhadde doğru ey şanlı asker.



Deryada olsa herşey muzaffer

Dillerde tekbir, Allahü ekber



Allahü ekber, Allahü ekber

Ordumuz olsun daim muzaffer.

İsmail Hakkı Bey



 



EY GAZİLER



Ey gaziler yol göründü

Yine garip serime

Dağlar taşlar dayanamaz

Benim ah u zârıma.



Dün gece yâr hanesinde

Yastıcağım taş idi

Altım toprak; üstüm yaprak

Yine gönlüm hoş idi.

Yavuz Sultan Selim



ESTERGON KALESİ



Estergon Kâl’ası bre dilber aman

Su başı durak aman

Kemirir gönlümü bre dilber aman

Bir sinsi firak.



Gönül yar peşinde bre dilber aman

Yar ondan ırak aman

Akam Tuna akma bre şahin aman

Ben bir dertliyim.



Yar peşinden amanda gezer

Koşar yandım kara bahtlıyım.

Kemal ALTINKAYA



FETİH MARŞI



Yürekler kabarık gözlerde damla,

Mehteri saygıyla dur da selamla,

Bir huşu içinde dinle gülbankı,

Sesleniyor tarih bu ses o yankı.



Sen böyle yürürken tuğla sancakla,

Türk'ün savaşları geliyor akla...



Asırlar boyunca çınladı serhat,

Doğudan batıya Yemen Belgrat,

Duyarak bakışan gözler görüyor,

Fatih Topkapı'dan şehre giriyor.



Sen böyle yürürken tuğla sancakla,

Türk'ün savaşları geliyor akla...



GENÇ OSMAN



Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak

Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.



Aman Askerin içinde birinci uşak

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.



Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan

Bağdat’ın içime girilmez yastan of of.



Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan 

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.



Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.



Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

Kayıkçı Kul Mustafa



MALAZGİRT MARŞI



Aylardan ağustos, günlerden cuma 

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a 

Öztürkler ordusu geçti hucuma



Yeni bir şevk ile gürledi gökler 

Ya Allah...Bismillah... Allahüekber



GÜL YÜZÜNDE GÖRELİ



Gülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül

Kara sevdâya yeler bî-ser-ü bî-pây gönül

Dimedimmi sana dolan mânâ hây gönül.



Vây gönül,vây bu gönül, vây gönül ey vây gönül

Yar yeleleli, dost yeleleli,yeleli ya lâ yaleli dost



Bizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim

Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim

Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim.

Münir Nureddin Selçuk



 KIRIMDAN GELİRİM



Kırım’dan gelir gelirim

Adım da Sinan’dır hey aman 

Kılıncımın suyu yar suyu

Kandır da dumandır hey



Kırım’dan gelir gelirim

Atım da araptır hey aman

Gizlenme Nemçe rü Nemçe rû

Sinan da buradadır hey

Meydan da burdadır hey.



MEHTER MARŞI



Gâfil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegâyı

Meydân-ı celâdetteki envâr-ı sefâyı

Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca

Titretti yine rûy-ı zemin, arş-ı semâyı.



Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan

Kur’an’da vaadediyor Hazret-iYezdan.



MEHTER VURUYOR



Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı

Andık yine, Fatih’le, Süleyman’ı, Murad’ı.



Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer

Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.



Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu

Fethin, Mohaç’ın, Niğbolu’nun haşmetidir bu.



Gülbank çekelim cûş ile Allah diye her an

Kur'an'da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdan.

 Faruk GÜRTUNCA



ORDUNUN DUASI



Yılmam ölümden yaradan askerim

Orduma gazi dedi Peygamberim.



Bir dileğim var ölürüm isterim

Yurduma tek düşman ayak basmasın



Amin desin hep birden yiğitler

Allahü ekber gökten şehitler.



Amin amin amin Allahü ekber

Amin amin amin Allahü ekber



 Mehmet Akif ERSOY



PLEVNE MARŞI



Tuna nehri akmam diyor

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük Osman Paşa 

Pilevne’den çıkmam diyor.



Düşman Tunayı atladı

Karakolları yokladı

Osman Paşa’nın kolunda

Beşbin top birden patladı



 SANCAK MARŞI



Ertuğrul’un ocağında uyandın

Şehitlerin kanlarıyla boyandın

Nice düşman kâl’asına uzandın

Sana selam ey şanlı Osmanlı sancağı



Çırpınarak dalgalanır kanadın

Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı

Gölgende can vermek ister evlâdın

Sana selam ey şanlı Osmanlı sancağı

İzzettin Bey



 SİVASTOPOL MARŞI



Sivastopol önünde yatar gemiler,

Atar da nizam topunu, yerle gök inler.

Yardımcıdır bize kırklar yediler,

Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler,

Aman da kaptan paşa emir ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...



Sivastopol önünde yıkık minare,

Düşman dedikleri gelmez imane,

Erenler geliyor bize imdade,

Aman da kaptan paşa emir ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...



Sivastopol önünde musalla taşı,

Sırma kılıç kuşanmış Arap Binbaşı.

Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi,

Aman da kaptan paşa izin ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...



 TARİHİ ÇEVİR



Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,

Delmiş Romanın kalbini mızrak gibi hunlar,

Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler,

Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...



Dünya atının nalları altında ezildi,

Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,

Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...



YELKENLER BİÇİLECEK



Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çektirilecek.



Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın



Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.



Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın

Arif Nihat ASYA



YİNE DE ŞAHLANIYOR



Yine de şahlanıyor aman

Kolbaşının yandım da kır atı

Görünüyor yandım aman

Bize serhad yolları.



Davullar çalınsın aman

Aman da ceng-i cengide harbiyi

Görünüyor yandım aman 

Bize sefer yolları.



Gâhi sefer olur aman

Aman da sefer sefer de eyleriz

Hazan erişince aman 

Bahar güzel severiz.



Gülyüzlü yari de aman 

Aman da hile ile de sezeriz

Sefersiz olamaz aman

Aman er evladları.



 Kemal ALTINKAYA



MEHTERANDA BAZI KOMUTLAR VE MALZEMELERİN ANLAMLARI



KONSER = NEVBETİ



DİKKAT = HEY HEY



SAFTA TOPLAN = SAF NİZAMINI



YÜRÜYÜŞ KOLU = YÜRÜYÜŞ NİZAMINI



UYGUN ADIM = YAKŞİ KADEMİ



MARŞ = HAYDİ, YA ALLAH



KONSER DÜZENİ = NEVBET NİZAMINI



DEVLET = KIRMIZI SANCAK



İSLAMİYET = YEŞİL SANCAK



ADALET VE BATI = BEYAZ SANCAK



TUĞLAR = BEYLİKLERİ



MEHTERAN BÖLÜK KOMUTANI (EMİR-İ ÂLEM BAŞLIĞI) = ÜSKÜF



BELİNDE BAĞLADIĞI KUŞAĞA = SİLAHLIK



SANCAKTAR VE TUĞCU BAŞLIĞI = BÖRK



SANCAKTAR VE TUĞCU YELEĞİ = KARTAL KANADI



SANCAKTAR VE TUĞCU GÖMLEĞİ = MİNTAN



BÜTÜN MEHTERANIN PANTOLONU = ŞALVAR



ÇEVGANI VE SAZ EKİBİ BAŞLIĞI = KAVUK



İÇİNE GİYDİKLERİ ENTARİ = ÜÇETEK



ÜZERLERİNE GİYDİKLERİ = CÜBBE



BÜTÜN MEHTERAN AYAKKABISI = YEMENİ



BÜTÜN MEHTERANIN BELİNE SARDIĞI = KUŞAK



HALKALARDAN ELBİSE GİYENE = MUHAFIZ-ZIRHLI



BAŞINA GİYDİĞİNE = MİHFER



OMUZUNA TAKTIĞI TEPSİMSİ YUVARLAĞA = KALKAN



MEHTER BAŞININ KONSERİ İDARE SOPASINA = ASA



KABA ZURNA = ZURNAY



BORU -TROMPET = BURGAY-NEFİR



NAKKARE = ÇİFTENARA-KOSADUMBUL



ZİL = CENG-SANC-ZENÇ



DAVUL = TABIL-TIVIL



KÖS = KUS-KÖBÜRGE-KÜVRÜĞ



MEHTERAN BÖLÜK KOMUTANI = EMİR-İ ÂLEM



KONSER MUSİKİ ŞEFİ = MEHTERAN BAŞI



ÇEVGENLERE = ÇEVGANİ



Diğer haberler